onkolodzy.info

Onkologia - artykuły

Uzyskana niedawno wiedza genomiczna pomaga w określeniu biomarkerów prognostycznych raka oraz potencjalnych celów leków. Wyjaśnienie zmian molekularnych powiązanych z rozwojem raka wątroby umożliwi projektowanie nowatorskich terapii celowanych.
Nanocząstki coraz częściej znajdują zastosowanie w medycynie. Ich wykorzystanie jako leków przeciwnowotworowych wymaga jednak homogenicznego dostarczenia do celu.
Rak trzustki to jeden z najbardziej agresywnych i tajemniczych typów nowotworu, z którym walkę przegrali m.in. Steve Jobs i Patrick Swayze. Do czarnej listy ryzyka obok m.in. palenia papierosów oraz mutacji genetycznych dołącza słaba higiena jamy ustnej – alarmują amerykańscy naukowcy.
Niedrobnokomórkowy rak płuc (NDRP) jest poważnym schorzeniem powodującym setki tysięcy zgonów każdego roku. Pilne wymagane są nowe, celowane terapii, aby poprawić smutne statystyki tej choroby.
Europejscy badacze stworzyli zestaw innowacyjnych narzędzi o charakterze przeciwciał, które umożliwiły badanie raka sutka i odkrycie nowych biomarkerów.
Rak trzustki jest czwartą co do częstości przyczyną związanych z rakiem zgonów na całym świecie. Obecnie stosowane terapie są nieskuteczne, istnieje więc zapotrzebowanie na metody nacelowanych na związane z tym schorzeniem molekuły.
Nowotwory złośliwe pozostają drugą co do częstości przyczyną śmierci w UE mimo ostatnich znaczących postępów wiedzy. Rozwój skuteczniejszych terapii celowanych może znacząco ulepszyć metody leczenia tej choroby.
Badania nad leczeniem nowotworów nie ustają. Naukowcy wciąż odkrywają i tworzą nowe, bardziej specyficzne i mniej toksyczne leki.
Głównym ograniczeniem celowanych terapii raka jelita grubego jest pojawienie się wtórnej oporności. Europejscy naukowcy prowadzą prospektywne badania przesiewowe w poszukiwaniu genów przyczyniających się do takiej nabytej oporności, mając na celu identyfikację specyficznych biomarkerów lekooporności.
Europejscy badacze stworzyli NaNose, urządzenie zdolne do wykrycia nowotworu złośliwego płuc na podstawie wydychanego powietrza w czasie krótszym niż 10 minut.
Badacze stworzyli molekuły, których kształt i powierzchnia chemicznie naśladują podwójną helisę DNA.
Naukowcy przebadali dane z Międzynarodowego Konsorcjum Genomu Raka (ICGC) i odkryli, że insercje genów lub ich części są powszechne w przypadku genomów nowotworowych.
Europejscy naukowcy połączyli siły, aby wspólnie poznać rolę niekodującego RNA (ncRNA) w rozwoju raka piersi. Wiedza zdobyta w ramach projektu z pewnością wpłynie na przyszłość medycyny translacyjnej.
Naukowcy mają nadzieję opracować nową linię terapii onkologicznych, manipulując modyfikacjami epigenetycznymi. Jednak pojawiająca się coraz częściej oporność na leczenie wymaga zbadania mechanizmów leżących u jej podstaw.
W ostatnich dniach dużo słyszy się o gwiazdach, które w zmarły na raka. David Bowie, Anna Przybylska, Patrick Swayze, czy Steve Jobs to tylko niektóre znane osoby, które przegrały walkę z chorobą. Każdego roku tylko w Polsce na nowotwory umiera około 100 tys. osób. Jak pokazują statystyki, kluczowym elementem walki z rakiem jest jego wczesna diagnoza. Jakie badania należy wykonać, aby sprawdzić stan zdrowia?
Członkowie europejskiego konsorcjum pracują nad dostarczeniem środka immunomodulacyjnego bezpośrednio do guza. Wyniki badania klinicznego metody leczenia raka neuroendokrynnego skóry (MCC) mogą być użyte również do leczenia innych typów raka.
Lepsza odpowiedź na leczenie u pacjentów z nowotworami złośliwymi stanowi wielkie wyzwanie dla medycyny. W ramach badania europejskiego trwają prace nad innowacyjnymi lekami i narzędziami do przewidywania wyniku leczenia.
Zgodnie z bieżącymi przewidywaniami, rak płuc i rak trzustki będą stanowić główną przyczynę zgonów spowodowanych chorobą nowotworową w najbliższych dziesięcioleciach. Europejscy badacze połączyli siły, aby poczynić postępy w leczeniu tych nowotworów złośliwych.
Nawrót surowiczego raka jajnika o wysokiej złośliwości (HGSOC) jest główną przyczyną chorobowości i śmiertelności związanych z nabłonkowym nowotworem złośliwym (rakiem) jajnika (EOC). Finansowani przez UE naukowcy badają czynniki wpływające na wystąpienie nawracającego EOC, aby znaleźć nowatorskie rozwiązanie tego problemu.
Nanotechnologia staje się nieodzownym narzędziem wielu dziedzin nauki. W przypadku medycyny napędza ona rewolucyjne zmiany w metodach rozpoznawania i leczenia chorób, w tym nowotworów złośliwych, które stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności