Poradnie onkologiczne

Miasto - woj.
Indeks ulic

Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.

Grupa specjalności;Opis specjalności: Ambulatorium chirurgiczne, Ambulatorium ogólne, Ambulatorium okulistyczne, Ambulatorium pediatryczne, Ambulatorium stomatologiczne, Medycyna pracy - poradnia, Medycyna szkolna (gabinet), Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastrologiczna, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia padaczki, Poradnia preluksacyjna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna, Poradnia stomatologiczna i gabinet, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wad serca, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych, Pracownia diagnostyczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne
Indeks ulic: T

Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin
tel. 536-01-00 do 07

 • Alergologia - inne
 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
 • Choroby płuc - inne
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - inne
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy - Badania kierowców
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - inne
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Onkologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pediatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Seksuologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku
 • Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
 • Stomatologia dziecięca - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowiaPoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności