Poradnie onkologiczne

Miasto - woj.
Indeks ulic

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II

Grupa specjalności;Opis specjalności: Apteka zakładowa, Dział (pracownia) fizjoterapii, Hospicja domowe, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Izba przyjęć szpitala, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział chemioterapii, Oddział chirurgii onkologicznej, Oddział medycyny paliatywnej, Oddział onkologiczny, Oddział onkologii ginekologicznej, Oddział radioterapii, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia genetyczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia onkologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne
Indeks ulic: W

Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 8164061

 • Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia ogólna - endoskopia
 • Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia ogólna - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia ogólna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Chirurgia onkologiczna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Chirurgia onkologiczna - endoskopia
 • Chirurgia onkologiczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Farmakologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Gastroenterologia - endoskopia
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Gastroenterologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Genetyka - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Genetyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Genetyka - Oświata i promocja zdrowia
 • Genetyka - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Ginekologia onkologiczna - Leczenie "jednego dnia"
 • Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
 • Ginekologia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Medycyna paliatywna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
 • Medycyna paliatywna - Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna paliatywna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna paliatywna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Medycyna ratunkowa - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Neurologia - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Onkologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Onkologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Onkologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia - Leczenie stacjonarne
 • Onkologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Onkologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Patomorfologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - inne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Radioterapia onkologiczna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Radioterapia onkologiczna - Leczenie "jednego dnia"
 • Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne
 • Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
 • Radioterapia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
 • Rehabilitacja stacjonarnaPoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności