onkolodzy.info

Onkolodzy - poradnie onkologiczne

Lokalizacja - woj.
powiat
miejscowość
Specjalność

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Trynitarska 11.
31-061 Kraków
tel. 12 379 71 20

Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Komentarze
Polityka Prywatności