onkolodzy.info

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej - Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 85 14

Dziedziny medycyny:
Chirurgia ogólna
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Chirurgia naczyniowa
Transplantologia kliniczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności