onkolodzy.info

Klinika Onkologii Klinicznej - Szpital Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Krakowie

ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. 12 634 80 00

Dziedziny medycyny:
Onkologia kliniczna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Radioterapia onkologiczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności